Thomas

Thomas

The author works at and owns Mint Security, a mean and lean security company founded in 2015. No fuzz (literally - we do not fuzz, there are companies better equipped to do that).

Mint Security tarjoaa Splunkia käyttäville erilaisia lisäarvollisia Splunk konsultointipalveluita jolla saadaan omasta ympäristöstä kaikki irti – turvallisesti.

Configuration Health Check

 • ​Splunkin omien health check työkalujen ajaminen ja niiden pohjalta konfiguraation analysointi ja työsuunnitelman ja käytännön suositusten tekeminen
 • Yleisimpien konfiguraatiotiedostojen läpikäynti ja vertaaminen parhaimpiin käytäntöihin
  • transforms, props, limits, authorization, server, indexes, …
 • Uhkamallinnus vs. nykyarkkitehtuuri / jatkuvuus / tilatarve / klusterointitarve
 • Valtuuksien ja tunnistuksen tarkistus ja suositus
  • SSO, ldap, paikalliset tunnukset)
 • Datan säilytys – data retention
 • DMC – oletushälytykset

Migraatiot ja versiopäivitykset

 • Tarkempi suunnittelu ja vaiheittain eteneminen
 • Taustatietojen kerääminen (tunnukset, polut, muu tutustuminen nyky-ympäristöön)
 • Palautumissuunnitelma
 • Splunk varusohjelmiston asennus ja päivitys samaan major-versioon kuin lähtöversio (x.y → x.y+1)
 • Datan siirto ja mahdollinen siirron harjoittelu
 • Forwardereitten päivitys
 • Forwardereitten applikaatioiden päivitys (edellytys: deployment server tai muuten manuaalityö)
 • Uuden Splunkin testaaminen yhdessä asiakkaan kanssa
 • Käyttöönotto ja yliheitto
 • Uuden Splunkin seuranta 5 työpäivän aikana

Splunk tietoturva-auditointi

 • Uhkamallinnus tietoturvanäkökulmasta
 • Taustalla Configuration Health Check, mutta paneutuu tietoturvaan
 • Palvelimien ja arkkitehtuurin asetukset (kovennukset, iptables, segregointi ja segmentointi, proxyt, palomuurit, …)
 • Palveluiden saatavuus ja jatkuvuus
 • Datan suojaaminen (hakujen rajaukset, indeksien suojaukset)
 • Valtuudet (kirjautumiset, valtuudet, oletusoikeudet, …)
 • Hallintakäytännöt (esim. admin-käyttäjät järjestelmäympäristössä)
 • Perinteinen ympäristön tietoturvatestaus pentest-työkaluilla
 • Pilvidatan sijainti

Security Dashboard and Threat Intelligence

 • ”Top-10” tietoturvadashboardit ja tilannekuva
 • Lähtötietoja
  • Palomuuri ja DNS
  • Optio: käyttäjähakemisto (AD), ids/idp, tunnistusjärjestelmä (esim. SAML IDP), proxy, verkkoskannaukset, VPN, AWS/Azure/Google
 • Threat Intelligence
  • AlphaSOC NBA ja Obelisk Threat Intel (vaatii erillisen lisenssin)
 • Esimerkkinäkymiä
  • AlphaSOCin kautta yleiset uhat ja threat intel (liikenneanalyysi north-south, malware/politiikan vastaiset/tietovuoto/vaaralliset ja epäilyttävät kohteet)
  • Liikenneprofiilit palomuurissa (sallitut epänormaalit portit, blokattu normaalit portit, ajallisesti epäillyttävät)
  • IDS/IPS profilointi (per aliverkko)
  • Top ip/lähde/kohde
  • Käytetyt DNS-palvelimet
  • Pureutuminen palomuurilokeihin
  • Tietoturvalaitteiden audit-trail / muutosten valvonta ja seuranta
  • Verkkojen skkannaustulokset
  • Proxy (sisäänpäin) poikkeamat
Splunk header
siem

Minted by Splunk

Mint Security is a Splunk partner and a license reseller. In addition, Mint Security provides a vast range of überconsulting for Splunk. From a single server to clustered multisite setups with integrated SSO and 2FA.

Lue lisää »
Thomas

Thomas

The author works at and owns Mint Security, a mean and lean security company founded in 2015. No fuzz (literally - we do not fuzz, there are companies better equipped to do that).

contact us

Please do contact us. We most likely respond faster than you thought,