Thomas

Thomas

The author works at and owns Mint Security, a mean and lean security company founded in 2015. No fuzz (literally - we do not fuzz, there are companies better equipped to do that).
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on xing
Share on whatsapp

Mint Security tarjoaa Splunkia käyttäville erilaisia lisäarvollisia Splunk konsultointipalveluita jolla saadaan omasta ympäristöstä kaikki irti – turvallisesti.

Configuration Health Check

 • ​Splunkin omien health check työkalujen ajaminen ja niiden pohjalta konfiguraation analysointi ja työsuunnitelman ja käytännön suositusten tekeminen
 • Yleisimpien konfiguraatiotiedostojen läpikäynti ja vertaaminen parhaimpiin käytäntöihin
  • transforms, props, limits, authorization, server, indexes, …
 • Uhkamallinnus vs. nykyarkkitehtuuri / jatkuvuus / tilatarve / klusterointitarve
 • Valtuuksien ja tunnistuksen tarkistus ja suositus
  • SSO, ldap, paikalliset tunnukset)
 • Datan säilytys – data retention
 • DMC – oletushälytykset

Migraatiot ja versiopäivitykset

 • Tarkempi suunnittelu ja vaiheittain eteneminen
 • Taustatietojen kerääminen (tunnukset, polut, muu tutustuminen nyky-ympäristöön)
 • Palautumissuunnitelma
 • Splunk varusohjelmiston asennus ja päivitys samaan major-versioon kuin lähtöversio (x.y → x.y+1)
 • Datan siirto ja mahdollinen siirron harjoittelu
 • Forwardereitten päivitys
 • Forwardereitten applikaatioiden päivitys (edellytys: deployment server tai muuten manuaalityö)
 • Uuden Splunkin testaaminen yhdessä asiakkaan kanssa
 • Käyttöönotto ja yliheitto
 • Uuden Splunkin seuranta 5 työpäivän aikana

Splunk tietoturva-auditointi

 • Uhkamallinnus tietoturvanäkökulmasta
 • Taustalla Configuration Health Check, mutta paneutuu tietoturvaan
 • Palvelimien ja arkkitehtuurin asetukset (kovennukset, iptables, segregointi ja segmentointi, proxyt, palomuurit, …)
 • Palveluiden saatavuus ja jatkuvuus
 • Datan suojaaminen (hakujen rajaukset, indeksien suojaukset)
 • Valtuudet (kirjautumiset, valtuudet, oletusoikeudet, …)
 • Hallintakäytännöt (esim. admin-käyttäjät järjestelmäympäristössä)
 • Perinteinen ympäristön tietoturvatestaus pentest-työkaluilla
 • Pilvidatan sijainti

Security Dashboard and Threat Intelligence

 • ”Top-10” tietoturvadashboardit ja tilannekuva
 • Lähtötietoja
  • Palomuuri ja DNS
  • Optio: käyttäjähakemisto (AD), ids/idp, tunnistusjärjestelmä (esim. SAML IDP), proxy, verkkoskannaukset, VPN, AWS/Azure/Google
 • Threat Intelligence
  • AlphaSOC NBA ja Obelisk Threat Intel (vaatii erillisen lisenssin)
 • Esimerkkinäkymiä
  • AlphaSOCin kautta yleiset uhat ja threat intel (liikenneanalyysi north-south, malware/politiikan vastaiset/tietovuoto/vaaralliset ja epäilyttävät kohteet)
  • Liikenneprofiilit palomuurissa (sallitut epänormaalit portit, blokattu normaalit portit, ajallisesti epäillyttävät)
  • IDS/IPS profilointi (per aliverkko)
  • Top ip/lähde/kohde
  • Käytetyt DNS-palvelimet
  • Pureutuminen palomuurilokeihin
  • Tietoturvalaitteiden audit-trail / muutosten valvonta ja seuranta
  • Verkkojen skkannaustulokset
  • Proxy (sisäänpäin) poikkeamat
Splunk header
siem

Minted by Splunk

Mint Security provides a vast range of überconsulting for Splunk. From a single server to clustered multisite setups with integrated SSO and 2FA.

Lue lisää »

SIEM, Splunk ja lokienhallinta

SIEM ja lokitapahtumienhallinta lyhyesti Tilannekuva on yksi suurimmista ”hypesanoista” tällä hetkellä. Yksinkertaisimmin tilannekuva tarkoittaa parista lokilähteestä generoitua graafista esitystä. Parhaiten toteutettuna tilannekuva pitää sisällään sovelluslokeja,

Lue lisää »
Thomas

Thomas

The author works at and owns Mint Security, a mean and lean security company founded in 2015. No fuzz (literally - we do not fuzz, there are companies better equipped to do that).
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on xing
Share on whatsapp

ota yhteyttä

Pyydä rohkeasti lisätietoa. Vastaamme todennäköisesti nopeammin kuin osasit kuvitella.