Virtuaalinen CISO

Virtuaalinen CISO lyhyesti

Virtuaalisen CISOn (tai tietoturvapäällikön) ensimmäisiin tehtäviin kuuluu yleensä kartoittaa yrityksen oikeita tietoturvatarpeita. Etuna tässä vaiheessa pysyvästi palkattavaan tietoturvapäällikköön on kustannustehokkuuden ja joustavuuden lisäksi yrityksen mahdollisuus tarkemmin profiloida haluttua toimintaa ja osaamisprofiilia. Tietoturvapäällikkö voi roolina tuoda pienellekin yritykselle uskottavuutta toimintaan.

Mitä Mint Security toimittaa

Virtuaalinen tietoturvapäällikkö luo puitteet tietoturvastrategialle sekä tuottaa perusprosessit ja roadmapin. Lyhenteet ja käsitteet sekä standardit ja valmiit prosessipohjat mahdollistavat hyvinkin nopean liikkeellelähdön. Pidemmässä juoksussa voidaan frameworkien käyttöönottoa laajentaa ja syventää.

Asiakkaiden tarpeet ja ratkaistavat haasteet

Virtuaalinen tietoturvapäällikkö voi olla yrityksesi ensimmäinen merkittävä ja harkittu askel kohti parempaa ja modernia turvallisuutta, kyberturvallisuutta.

Tietoturvapolitiikan luominen on työläs prosessi. Virtuaalisella tietoturvapäälliköllä päästään nopeasti hyvälle tasolle sillä käytössä on yleisiä pohjia ja malleja joita voidaan tehokkaasti soveltaa – standardeja noudattaen.

Filosofiani

Virtuaalisen tietoturvapäällikön konseptiin kuuluu vahvasti tiedon siirto. Tavoitteena on antaa yritykselle kyvykkyyttä toimia ominpäin ja johtaa tietoturvaa ja riskienhallintaa omavaraisesti. Virtuaalinen tietoturvapäällikkö avustaa hankinnoissa ja projekteissa joita perinteisesti voidaan mieltää hankaliksi ja kalliiksi. Näihin kuuluu esimerkiksi auditoinnit ja järjestelmätarkistukset. Erilaisiin ostoprosesseihin saadaan uutta näkökulmaa.

Virtuaalinen tietoturvapäällikkö on henkilöstöön kuulumaton ja siten mahdollisimman neutraali sekä arvioimaan nykytilaa että tuomaan uusia ideoita. Virtuaalinen tietoturvapäällikkö ei pelkää oman asemansa puolesta eikä edusta minkään tietyn yrityksen tuotteita tai tahon ideologioita.

Henkilökohtaista ja luottamuksellista palvelua,

Kuka minä olen

Taustalla laaja-alainen teknologia- ja konsulttikokemus. Päällimmäisenä raudanluja tietoturvapäällikön ja tietoturva-asiantuntijan kokemus. Riskiorientoitunut ammattilainen. Palvelua kolmella kielellä – suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Ammatissa toimiminen edellyttää hyvien tapojen noudattamista. Toimin informaatio- ja tietoturvallisuusperiaatteiden mukaisesti ja noudatan yleisesti hyväksyttyjä ja hyviä IT-käytäntöjä.

ota yhteyttä

Pyydä rohkeasti lisätietoa. Vastaamme todennäköisesti nopeammin kuin osasit kuvitella.