Virtuaalinen CISO

Virtuaalinen CISO lyhyesti

Informaation määrä kasvaa räjähdysmäisesti ja samoin tarve sen turvaamiselle. Virtuaalinen tietoturvapäällikkö – tuttavallisemmin vCISO – on pienen ja miksei isommankin yrityksen luottopakki ja pelinrakentaja tietoturva-asioissa.

Tietoturvan pitäisi tukea liiketoimintaa ja vCISO on tässä usein pienelle organisaatiolle paras ja helpoin tapa lähestyä ongelmaa. Sisäisesti tarvitaan asiantuntijuutta ja johtajuutta. Ulospäin taas halutaan viestiä uskottavuudesta.

vCISO -palvelu tuo tietoturvapäällikön roolin ja osaamisen organisaatioon sille sopivalla panoksella. Kustannustehokkuuden ja joustavuuden lisäksi voidaan tarkemmin profiloida haluttua toimintaa ja osaamisprofiilia.

vCISO rooli ja palvelu vaatii paljon kokemusta, jatkuvaa opiskelua, kykyä kantaa vastuuta, ja pitää organisaatio, kuin myös itsensä, hyökkääjien ja heidän uusien tekniikoiden edellä.

Kokemus

vCISO:lla on laajempi kokemus tehtävistä kuin kokopäiväisillä tietoturvajohtajilla.
vCISO on itse toiminut tietoturvajohtajana ja vCISOna useissa erilaisissa organisaatiossa, keräten kokemusta ja toimivia malleja kaikkiin tilanteisiin. vCISOlla on oma taustatiimi ja verkosto käytettävissään ja pystyy ammentamaan ratkaisuja laaja-alaisesti.

Joustavuus

vCISO on teidän apunanne niin paljon kuin haluatte, silloin kun tarvitsette. Työmäärät ja -ajat joustavat.

Joustavuus

vCISO kasvaa organisaation ja tarpeiden mukana. Projektit, sertifioinnit, auditoinnit, asiakascaset - kaikki vaativat oman panoksensa. vCISO pystyy myös tarvittaessa delegoimaan tehtäviä taustatiimilleen.

Kustannustehokkuus

Palkattujen tietoturvapäälliköiden ja CISOjen kysyntä ja kustannustaso kasvaa hyvin nopeaa tahtia.
Palkatun resurssin vuosikustannukset voi helposti nousta 6 numeroisiksi. vCISO on teidän tukenanne niin pitkään ja juuri sen verran kuin tarvitsette. Työtehtävien määrä ratkaisee kustannuksen.

Virtuaalisuus

vCISO ei tarvitse omaa työpöytää toimistolta tai työvälineitä. vCISO tulee täysin valmiina organisaatioon.
vCISO toimii nykyaikaisesti videoneuvotteluiden ja organisaation omien työkalujen kanssa etänä, tai sopimuksen mukaan tulee paikan päälle tukemaan läsnäolollaan.

Mitä Mint Security toimittaa

Toimitamme vCISO-palvelua erilaisiin tarpeisiin.

  • Palvelumme tuo substanssiosaamista ja selkeyttä tietoturvan jargoniin
  • hallitsee uhkamallinnuksen, kyber- ja it-riskien hallinnan sekä insidenttien hallinnan
  • ymmärtää ja tukee liiketoimintaa
  • luo puitteet tietoturvastrategialle
  • tuottaa tarvittavat prosessit ja dokumentaation
  • luo pohjaa tietoturvan hallintajärjestelmälle, tai vie sitä eteenpäin.
  • auttaa tietoturvallisissa teknologiaratkaisuissa
  • auttaa tietoturvallisessa ohjelmisto- ja tuotekehityksessä
  • selkeyttää yrityksen tarpeita pitkällä tähtäimellä ja luo roadmapin näiden saavuttamiseksi.
  • Taitaa GRC:n kokonaisuutena

Jos yrityksen tavoitteena on pyrkiä toimimaan kevyesti ilman tietoturvapäällikköä, vCISO toimittaa yritykselle puitteet ja kyvykkyyttä toimia itsenäisesti, sekä johtaa tietoturvaa ja riskienhallintaa omavaraisesti, kun siihen ollaan valmiit. vCISO tehtäviin kuuluu vahvasti tiedon siirto yritykseen ja yrityksen sisällä sekä tätä kautta toimintakyvykkyyden takaaminen.

Developing and coding
Blogit
Henri Laitinen

Miten virtuaalinen CISO toimii?

vCISO.n ensimmäisiin tehtäviin kuuluu yleensä kartoittaa yrityksen oikeita tietoturvatarpeita, tutustua yritykseen ja sen liiketoimintaan. Hyvin nopesti syntyy näkemys ilmeisistä uhkista ja uhkamalleista, joihin saadaan analyyttisellä lähestymisellä nopeita ratkaisuja.

Lue lisää »
Keitä olemme

Taustalla aina laaja-alainen teknologia- ja konsulttikokemus. Päällimmäisenä raudanluja tietoturvapäällikön ja tietoturva-asiantuntijan kokemus. Riskiorientoituneita ammattilaisia, joilla on myös ISMS kokonaisuutena hallussa.

Palvelua kolmella sujuvalla kielellä – suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Ammatissa toimiminen edellyttää hyvien tapojen noudattamista. Toiminmme informaatio- ja tietoturvallisuusperiaatteiden mukaisesti ja noudatamme yleisesti hyväksyttyjä ja hyviä käytäntöjä.

ota yhteyttä

Pyydä rohkeasti lisätietoa. Vastaamme todennäköisesti nopeammin kuin osasit kuvitella.