Alati kasvavat kustannukset tietoturvaongelmien selvittelyyn ja korjaamiseen, sekä mahdolliset vahingot omalle brändille, ovat ratkaistavia haasteita.

Miksi harkitsisin virtuaalista CISOa?

Jatkuvien uutisten valossa uusista tietoturvamurroista ja muista tietoturva-asioista, tietoturvalle on yhä enemmän kysyntää. Tietoturvaongelmat ovat usein pelottavia ja niiltä ei usein osata suojautua tai tehdään tietoturvasta niin monimutkainen, että se haittaa liiketoimintaa.

Apua tarvitaan mahdollisesti monessa kohdassa

  • Tuo selkeyttä tietoturvan jargoniin
  • Loppuasiakkaat vaatii tietoturvaa ja loputtomilta tuntuvia exceleitä pitää täyttää – ja ensin ymmärtää
  • Tietoturvastrategia puuttuu
  • Tietoturvan hallintajärjestelmä on hakusessa, ISMS ei ole tuttu ja ISO 27001 on huhupuheissa kuultu
  • Selkeyttää yrityksen tietoturvakokonaisuutta – missä ollaan ja mihin pitäisi mennä
  • GRC:n kokonaisuutena otettava haltuun

 

Muutos
Kun yritys huomaa tarpeen tietoturvalle, voi liikkeelle lähtö olla hankalaa varsinkin pienemmissä organisaatioissa. vCISOn avulla pääsette helposti turvallisiin ja teille sopiviin toimintamalleihin käsiksi.
Kasvu
Useat yritykset jo tekevät tietoturvaa monilla eritavoilla ja jossain vaiheessa huomataan, että kasvun avuksi tarvitaan lisää panostusta tietoturvaan. vCISO osaa auttaa kasvuvaiheessa yritystä tehokkailla prosesseilla ja hallintajärjestelmillä, jotka tukevat yrityksen kasvua ja valmistautuu mahdollisesti oman tietoturvapäällikön palkkaamiseen.
Epäjatkuvuuskohta
Tietoturvapäälliköt ja -johtajat, kuten muutkin työntekijät, voivat lähteä organisaatiosta ja vastaavan henkilön palkkaaminen on usein haastavaa. vCISO on hyvä tapa saada apua väliaikaiseen tilanteeseen, pitämään huolta organisaation tarpeista ja mahdollisesti myös avustamaan uuden vakinaisen roolin täyttämisessä.
Previous slide
Next slide

Miten vCISO auttaa?

vCISO.n ensimmäisiin tehtäviin kuuluu yleensä kartoittaa yrityksen oikeita tietoturvatarpeita, tutustua yritykseen ja sen liiketoimintaan. Hyvin nopesti syntyy näkemys ilmeisistä uhkista ja uhkamalleista, joihin saadaan analyyttisellä lähestymisellä nopeita ratkaisuja.

Turvallisen työympäristön ja kulttuurin luominen on usein hyvinkin työlästä. vCISO-palvelun avulla päästään nopeasti hyvälle tasolle. Käyttöön saadaan valmiita toimintamalleja ja kokemusta erilaisista organisaatioista, aina asiakkaan tarpeet huomioiden.

vCISO-palvelu voi olla yrityksen ensimmäinen askel kohti modernia ja tehokasta tietoturvaa. Isommassa organisaatiossa voidaan toimia väliaikaisena tukena erilaisissa organisaatoorisissa epäjatkuvuustilanteissa.

Mikä tahansa onkaan organisaation tietoturvatilanne ja tietoturvatarve, pystyy vCISO auttamaan.

Lopussa kiitos seisoo

vCISO-palvelu tulee poikkeuksetta halvemmaksi ja on hyödyllisempi, kuin tietomurto, epäilty tietomurto ja näiden jälkiselvittely. Kyse ei aina ole pelkästään menetetystä arkaluontoisesta datasta tai asiakasjärjestelmien tuhoutumisesta, vaan normaaliin päivärutiiniin palaaminen, joka aina vaatii huomattavan määrän työtä ja resursseja.

ota yhteyttä

Pyydä rohkeasti lisätietoa. Vastaamme todennäköisesti nopeammin kuin osasit kuvitella.