Tapio Särkelä

Tapio Särkelä

The author works as a Cyber Sales Lead in Mint Security. Helping software companies to make Secure DevOps.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on xing
Share on whatsapp

Tutkimus osoittaa, että Veracodea käyttävien yritysten tietoturvaongelmien korjaamiseen käytetetty aika laskee jopa 90% aikaisempaan verrattuna, jolloin yritys voi saavuttaa useiden miljoonien eurojen säästöt. Tutkimuksen mukaan säästö on keskimäärin n. 5,1 MEUR (5,6 milj. $).

Veracode julkisti syyskuun alussa ”The Total Economic Impact -raportin. Raportissa esitettiin havaintoja Veracoden sovellusten tietoturvan analyysipalvelun taloudellisista vaikutuksista asiakasyrityksissä. Maaliskuussa 2019 tehdyssä tutkimuksessa tutkimusyhtiö Forrester arvioi Veracoden palvelua käyttäville yrityksille tulevia liiketoiminnan hyötyjä ja sijoitetun pääoman tuottoja.

Tutkimus osoittaa, että organisaatiot, jotka käyttävät Veracoden palvelua osana SecDevOps-käytäntöjään, säästävät keskimäärin n. 5,1 MEUR. Säästö tulee suoraan haavoittuvuuksien tunnistamiseen ja korjaamiseen käytetyn ajan säästöstä.

Veracoden palvelun avulla voidaan haavoittuvuudet tunnistaa jo kehitystyön aikaisessa vaiheessa, jolloin korjauskustannukset pysyvät kohtuullisina. Lisäksi yritykset, jotka ottavat palvelun käyttöön koko organisaatiossa, pystyvät nostamaan sovellusten tietoturvan laatua ja tasoa samalla, kun sovelluskehittäjät oppivat tietoturvallisia koodaustapoja ja näin parantavat oman työnsä tehokkuutta. Ennen Veracoden palvelun käyttöönottoa yrityksissä saatettiin kuluttaa päiviä väärien havaintojen ja vanhahtavien kehitysprosessien parissa.

Korkean tietoturvakulttuurin ansiossa Veracoden palvelujen käyttävien yritysten sovelluksissa havaittiin vähemmän haavoittuvuuksia, mikä vähentää korjaamiseen käytettyä aikaa jopa 90 prosentilla. Lisäksi automaattinen skannausraportointi, Veracoden integrointi CI/CD-alustaan ja kehittäjille tarjotut työkalut ovat vähentäneet huomattavasti manuaalista työtä kehitystiimeissä.

Integroimalla työkalut osaksi kehitysprosessia ja skannaamalla usein, sovelluskehittäjät rakentavat koodin, joka on turvallinen alusta lähtien. Näin vähennetään aikaa sovelluskehityssyklissä myöhemmin löytyvien ongelmien korjaamiseen. Tutkimuksessa havaittiin myös, että Veracode-työkalut vähentävät tietoturvatiimien ponnisteluja 80% ja laskevat tietoturvaloukkauksien yleistä riskiä. Veracoden asiakkaat saivat sijoituksensa takaisin keskimäärin vain 16 kuukaudessa.

Veracode Security Labs - user management

Veracode Security Labs

Koodarit ovat käytännössä ne ainoat henkilöt organisaatiossa, jotka voivat korjata sovelluksissaan piileskelevät haavoittuvuudet. Veracode Security Labs auttaa täyttämään tietoturvastandardien vaatimukset ja tarjoamaan samalla koko kehitystiimille mielekkään tavan oppia lisää.

Lue lisää »
SOSS Opensource Edition 2020

SOSS: Avoimen lähdekoodin kirjastot

Veracode julkaisi juuri täydennyksen vuosittain julkaistavaan State of Software Security -raporttiin. Täydennysosassa Veracoden asiantuntijat keskittyvät avoimen lähdekoodin kirjastoissa esiintyviin tietoturvahaavoittuvuuksiin.

Lue lisää »
Amy DeMartine

Secure What You Sell

Tuntuuko koskaan siltä, että tietoturvasta ja riskienhallinnasta vastaavilla olisi aivan eri prioriteetti kuin muulla liiketoiminnalla? Tunne ei ole ihan vailla pohjaa, sillä sitä esiintyy todella monissa yrityksissä.

Lue lisää »
Tutkimusmenetelmästä

Forresterin käyttämällä TEI™ -metodilla toteutetaan puolueeton arvio yrityksen asiakkaiden todellisista hyödyistä. Voit ladata raportin klikkaamalla ylläolevaa kuvaa tai tästä.

Tapio Särkelä

Tapio Särkelä

The author works as a Cyber Sales Lead in Mint Security. Helping software companies to make Secure DevOps.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on xing
Share on whatsapp

ota yhteyttä

Pyydä rohkeasti lisätietoa. Vastaamme todennäköisesti nopeammin kuin osasit kuvitella.