Tapio Särkelä

Tapio Särkelä

Helping software companies to make Secure DevOps.

Veracoden vuosittaisessa tietoturvaskannausten tilastoraportissa, State of the Software Security (SOSS), listataan ja analysoidaan sovellusten yleisimpiä tietoturvapuutteita. Tarkastelun tavoitteena on ensisijaisesti auttaa tiimejä löytämään virheet ja puutteet; ja korjaamaan ne. Esimerkiksi OWASP Top 10– tai SANS25– tyyppiset virheet voivat olla vaaraksi sovelluksen tietoturvalle, jos niitä päästään hyödyntämään.

OWASP Top 10 -tietoturvariskien listalla kärjessä ovat erilaiset injektiot. Viimeisten kymmenen vuoden aikana injektioihin liittyvät puutteet ovat olleet koko ajan listalla. Veracoden tilaston mukaan CRLF-injektio löytyi yli 65 % sovelluksista, ja se oli kymmenen yleisimmän puutteen joukossa. Näiden puutteiden korjaus pitäisikin olla aina prioriteettien kärjessä.

Tilasto

Veracode SOSS 11 flaw types statistics

Analyysi

CRLF-injektiot eivät suinkaan ole ainoita tietoturvapuutteita, joita täytyy pitää silmällä. Kuten kuvasta näkyy, myös tietojen vuotaminen ja salaukseen liittyvät ongelmat ovat myös hyvin yleisiä; niitä löytyy lähes kahdesta kolmasosasta sovelluksia. Nämä kolme tietoturvapuutetta — CRLF-injektio, tietojen vuotaminen ja salausongelmat — ovat olleet listalla aina eli viimeiset kymmenen vuotta.

Onneksi on toki olemassa testattuja ja hyväksi todettuja keinoja, joiden avulla yleisimmät tietototurvapuutteet voidaan joko estää tai ainakin korjata. Esimerkiksi CRLF-injektion voi estää enkoodaamalla tulosteen HTTP-headeriin tai kirjautumiskenttiin, jotka muutoin ovat näkyvillä järjestelmänvalvojille ja käyttäjille. SQL-injektion voi estää toteuttamalla parametrisoituja kyselyitä.

Se tosiasia, että em. puutteet toistuvat vuosi vuodelta, nostaa esille tarpeen saada kehittäjille ja kehittäjille riittävästi koulutusta miten tietoturvallisen sovelluskehitystä tehdään. Kehittäjät eivät voi korjata virheitä, jos heillä ei ole tarvittavaa osaamista ja välineitä tehdä sitä.

Työkaluja?

Veracode julkisti viime vuonna Security Labs -opiskeluympäristön, jonka Community Edition -versio on kaikkien käytössä maksutta ja tarjoaa käytännön harjoituksia OWASP Top 10 -haavoittuvuuksien välttämiseen.

Lisää tietoturvapuutteista ja siitä, kuinka pysyviä ne ovat sovelluksissa sekä miten ohjelmointikieli vaikuttaa tietoturvapuutteiden esiintymiseen Veracoden Vulnerability Hall of Fame -verkkosivulta..

Veracode feature picture

Veracode

SAST – Koodin staattinen tarkistus SCA – Kirjastoanalyysi ja inventaario SDLC sovelluskehitysintegraatio Yrityksen koko sovellusportfolion tietoturvariskien hallinta samassa palvelussa Veracoden palvelun avulla voidaan tutkia ja

Lue lisää »
Veracode State of Software Security 12
Veracode
Thomas

Veracode State of Software Security 12

Viime vuoden tapaan tarkastelimme aktiivisten sovellusten koko historiaa, emme vain sovellukseen liittyvää aktiviteettia yhden vuoden aikana. Näin saamme näkymän sovellusten koko elinkaareen, mikä taas johtaa tarkempiin mittareihin ja havaintoihin.

Lue lisää »
Veracode SoSS 11: Open Source Edition
Veracode
Thomas

Veracode SoSS 11: Open Source Edition

Veracode julkisti äskettäin uuden version avoimen lähdekoodin kirjastojen skannausten tuloksista. Raportti antaa näkymän sovelluskirjastojen tietoturvan nykytilasta ja hieman viitteitä tulevaisuudesta. Raporttiin on koottu tulokset n. 13 miljoonasta skanauksesta yli 86 000 repositoryyn n. vuoden mittaisen ajanjakson aikana.

Lue lisää »
Tapio Särkelä

Tapio Särkelä

Helping software companies to make Secure DevOps.

ota yhteyttä

Pyydä rohkeasti lisätietoa. Vastaamme todennäköisesti nopeammin kuin osasit kuvitella.