Tapio Särkelä

Tapio Särkelä

The author works as a Cyber Sales Lead in Mint Security. Helping software companies to make Secure DevOps.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on xing
Share on whatsapp
Maailman talousfoorumi (World Economi Forum, WEF) julkaisi äskettäin raportin, jossa tutkittiin yritysjohdon näkemyksiä mm. tietoturvasta. Yritysjohdon mukaan tietoturva nousee keskisimmäksi riskitekijäksi COVID19-pandemian takia. Seuraavina listalla olivat liiketoiminnan jatkuvuus ja joustavuus. Nykyään nämä kaikki ovat käytännössä tavalla tai toisella tietotekniikkaa.

Viisi asiaa

  • Yhä monimutkaisempia kyberturvallisuuden haasteita

  • Pirstaleinen ja monimutkainen regulaatio

  • Riippuvuus muista toimijoista (SolarWinds yhtenä esimerkkinä)

  • Osaamisen puute

  • Kyberrikollisten jäljittämisen vaikeus

Kyberriskit globaalien riskien joukossa

Talousfoorumin raportissa Global Risks Report 2021 todetaan, että kyberriskit ovat yhä globaalien riskien joukossa. COVID19 -pandemia on kiihdyttänyt tietotekniikan leviämistä ja käyttöönottoa, mikä on tavallaan paljastanut aukkoja varautumisessa ja avannut reittejä haavoittuvuuksille. Samaan aikaan tekninen kuilu eri yhteiskuntien välillä on vain syventynyt.

Vuotta 2021 tarkastellessaan Maailman talousfoorumin mukaan kyberturvallisuuden nostaminen liiketoiminnan strategiseksi tekijäksi on yksi vuoden kriittisiä kysymyksiä toimialojen, yritysjohtajien, regulaattoreiden ja poliitikkojen välisen yhteistyön lisäksi. Kuten muutkin yhteiskunnalliset haasteet, kyberturvallisuutta ei voi käsitellä siiloissa.

KnowBe4:n alusta tarjoaa työvälineet, joiden avulla voidaan rakentaa toimiva ja tehokas koulutusohjelma tietoturvatietoisuuden parantamiseksi, ja näin antaa henkilökunnalle paremmat valmiudet kohdata tietoturvauhkia, kuten tietojenkalastelu ja sosiaalinen manipulointi.

KnowBe4 - Human Error. Conqured.

KnowBe4

Human Error. Conquered. Phishing simulations. Security Training. KnowBe4:n kurssien avulla työntekijöillä on paremmat valmiudet kohdata jokapäiväisiä tietoturvahaasteita KnowBe4 on maailman laajin tietoturvatietoisuuskoulutuksen alusta ja simuloidun

Lue lisää »
Training kills

KnowBe4 ja ISO 27001

ISO 27001 -tietoturvastandardi edellyttää, että organisaation jokaisen työntekijän sekä tarvittaessa myös alihankkijoiden, konsulttien ja muiden vastaavien kolmansien osapuolten käyttäjien tulee saada asianmukaista tietoturvatietoisuuskoulutusta. KnowBe4 on ensimmäinen ja suurin seuraavan sukupolven tietoturvaharjoittelu- ja tietojenkalastelusimulointialusta.

Lue lisää »
Tapio Särkelä

Tapio Särkelä

The author works as a Cyber Sales Lead in Mint Security. Helping software companies to make Secure DevOps.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on xing
Share on whatsapp

ota yhteyttä

Pyydä rohkeasti lisätietoa. Vastaamme todennäköisesti nopeammin kuin osasit kuvitella.