Tapio Särkelä

Tapio Särkelä

Helping software companies to make Secure DevOps.
Maailman talousfoorumi (World Economi Forum, WEF) julkaisi äskettäin raportin, jossa tutkittiin yritysjohdon näkemyksiä mm. tietoturvasta. Yritysjohdon mukaan tietoturva nousee keskisimmäksi riskitekijäksi COVID19-pandemian takia. Seuraavina listalla olivat liiketoiminnan jatkuvuus ja joustavuus. Nykyään nämä kaikki ovat käytännössä tavalla tai toisella tietotekniikkaa.

Viisi asiaa

  • Yhä monimutkaisempia kyberturvallisuuden haasteita

  • Pirstaleinen ja monimutkainen regulaatio

  • Riippuvuus muista toimijoista (SolarWinds yhtenä esimerkkinä)

  • Osaamisen puute

  • Kyberrikollisten jäljittämisen vaikeus

Kyberriskit globaalien riskien joukossa

Talousfoorumin raportissa Global Risks Report 2021 todetaan, että kyberriskit ovat yhä globaalien riskien joukossa. COVID19 -pandemia on kiihdyttänyt tietotekniikan leviämistä ja käyttöönottoa, mikä on tavallaan paljastanut aukkoja varautumisessa ja avannut reittejä haavoittuvuuksille. Samaan aikaan tekninen kuilu eri yhteiskuntien välillä on vain syventynyt.

Vuotta 2021 tarkastellessaan Maailman talousfoorumin mukaan kyberturvallisuuden nostaminen liiketoiminnan strategiseksi tekijäksi on yksi vuoden kriittisiä kysymyksiä toimialojen, yritysjohtajien, regulaattoreiden ja poliitikkojen välisen yhteistyön lisäksi. Kuten muutkin yhteiskunnalliset haasteet, kyberturvallisuutta ei voi käsitellä siiloissa.

KnowBe4:n alusta tarjoaa työvälineet, joiden avulla voidaan rakentaa toimiva ja tehokas koulutusohjelma tietoturvatietoisuuden parantamiseksi, ja näin antaa henkilökunnalle paremmat valmiudet kohdata tietoturvauhkia, kuten tietojenkalastelu ja sosiaalinen manipulointi.

KnowBe4 - Human Error. Conqured.

KnowBe4

Human Error. Conquered. Phishing simulations. Security Training. KnowBe4:n kurssien avulla työntekijöillä on paremmat valmiudet kohdata jokapäiväisiä tietoturvahaasteita KnowBe4 on maailman laajin tietoturvatietoisuuskoulutuksen alusta ja simuloidun

Lue lisää »
Phishing email

Tietoturvatietoisuus on muutakin kuin Phishing-testausta

Tietoturvatietoisuus (security awareness) tarkoittaa käytännössä yleistä tietoturvakoulutusta yleisistä tai toimialakohtaisista teemoista. Tyypillisesti termiin sisällytetään jatkuva koulutusprosessi, joka luo yritykselle yhtenäistä tietoturvakulttuuria. Tietoisuutta ISO27001 vaatii, että

Lue lisää »
Tapio Särkelä

Tapio Särkelä

Helping software companies to make Secure DevOps.

ota yhteyttä

Pyydä rohkeasti lisätietoa. Vastaamme todennäköisesti nopeammin kuin osasit kuvitella.