Tapio Särkelä

Tapio Särkelä

Helping software companies to make Secure DevOps.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on xing
Share on whatsapp

Millaista konkreettista arvoa tiedolla tai datalla voisi olla? Tätä pohditaan useissa yrityksissä ja organisaatioissa tällä hetkellä, kun niissä mietitään mitä ns. big datalle pitäisi tehdä. Tiedolla odotetaan saatavan lisää tuottoja, tulosta, asiakaslähtöisyyttä jne, mutta useat monet toimenpiteet eivät kuitenkaan pääse maaliin saakka.

Hyödynnetäänkö dataa?

Splunkin jo viime vuoden puolella julkaisemassa State of Dark Data -raportissa todettiin, että jopa puolet datasta voi jäädä täysin hyödyntämättä, tai siitä ei yksinkertaisesti tiedetä mitään (= dark data). Näyttääkin siltä, että useimmat yritykset tai organisaatiot eivät saa hyötyä tai arvoa tuottamastaan datasta.

Splunkin yhdessä Eterprise Strategy Groupin kanssa tekemän tutkimuksen mukaan ns. data-first -lähestymiskulma saattaa luoda mahdollisuuden lähteä kehittämään yritystä todella voimakkaasti. Maailmanlaajuisessa tutkimuksessa 1350 yritysjohtajan antamat vastaukset ja näkemykset koottiin raporttiin ”What Is Your Data Really Worth”.

Mikä on vastaus?

Vastaus on yksikertainen, tieto on todella arvokasta. Tulosten perusteella voidaan määritellä mitä tarkoittaa tiedolla uudistaminen:
  • vuosituottojen lisääntyminen keskimäärin 5,32 % samalla, kun operatiivisia kuluja voidaan vähentää 4,85 % nimenomaan hyödyntämällä tietoa paremmin
  • lisätä bruttotulosta 12,5 %
  • asiakaspito on yli kaksi kertaa parempi kuin alimman tason (lowest tier) yrityksillä
  • innovaatioihin ja uuteen tarjoomaan perustuvat tuotot voivat olla jopa 10 kertaa suuremmat kuin alimman tason yrityksillä.
Nämä ovat mitattavissa olevia ja erittäin merkittäviä tuloksia: lsää tuottioja, alemmat kustannukset, tyytyväisiä asiakkaita sekä enemmän menestyksellisiä innovaatioita. Raportti kattaa useita eri liiketoiminta-alueita kuten rahoitus, terveydenhoito, biotieteet, vähittäiskauppa ja julkinen sektori. Raportti ei yksin paljasta tiedon arvoa liiketoiminnallisesta tai organisatorisesta näkökulmasta. Jokainen yksittäinen onnistuminen datan käyttämisessä – tuo se sitten jotain viivan alle tai lisää asiakastyytyväisyyttä – lisää data-first -ajatuksen omaksumista. Jokaisen pienikin askel johtaa suuriin harppauksiin. Tämä avaakin datalle aivan uuden mielenkiintoisen näkökulman, jossa sillä voidaankin kehittää koko yhteiskuntaa eikä vain kvartaalituottoja.

Lataa koko raportti täältä: https://www.splunk.com/en_us/form/whats-your-data-really-worth.html

Tapio Särkelä

Tapio Särkelä

Helping software companies to make Secure DevOps.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on xing
Share on whatsapp

ota yhteyttä

Pyydä rohkeasti lisätietoa. Vastaamme todennäköisesti nopeammin kuin osasit kuvitella.