CloudGuard Dome9

Julkisen pilven tietoturvallisuuden vahvistaja

Pilviympäristöt ovat dynaamisia. Tietoturvan tulee aktiivisesti huolehtia pilvipalveluiden ja työkuormien suojauksesta nykyaikaisilta hyökkäyksiltä sekä mahdollistaa pilven ketteryys ja joustavuus.

Dome9 yksinkertaistaa pilven tietoturvaa, tarjoten visualisoinnin ja haluttujen tietoturva-asetusten pakotuksen johdonmukaisesti ja useille pilvipalveluntarjoajille samanaikaisesti.

Dome9 arvioi tietoturvallisuuden tasoa, etsii konfigurointivirheitä, mallintaa ja aktiivisesti pakottaa parhaita käytäntöjä tuotantoon, suojaa identiteettivarkauksilta ja tietohävikiltä pilvessä. Se on kattava ohjelmisto julkisen pilven tietoturvallisuuden hallintaan ja yhdenmukaisuuden orkestrointiin.

 Täydellinen näkyvyys ja kontrolli tietoturvaan

Turvaominaisuudet ovat tällä hetkellä käytettävissä AWS, Azure ja Google Cloud -palveluissa. Dome9 integroituu pilviin niiden natiivien API-rajapintojen kautta ja tarjoaa pilvipalveluntarjoajasta riippumattoman politiikanhallinnan pilvien omia työkaluja täydentämään.

Dome9 voidaan pakottaa parhaat politiikat kättöön yli tunnusten, projektien, alueiden ja virtuaaliverkkojen asettamien rajojen ja varmistaa, että pilvi-infrastruktuuri vastaa sille asetettuja vaatimuksia sekä noudattaa parhaita käytäntöjä – kaiken aikaa.

  •  Pilvipalveluiden ja -sovellusten hyökkäyspinta-alaa ei kasvateta
  •  Jatkuva vaatimustenmukaisuuden valvonta
  • Automaattinen virheellisten ja haitallisten konfiguraatioiden korjaus
  • Aktiivinen identiteettivarkauden ja tietohävikin suojaus
Dome 9 laptop
AWS logo
Hallitse turvallisuutta

AWS, Azure ja Google Cloud -alustoilla

Azure logo
Korjaa ja oikaise

väärät ja virheelliset konfiguraatiot

GCP logo
Suojaudu aktiivisesti

haavoittuvuuksilta ja hyökkäyksiltä

Previous
Next

ota yhteyttä

Pyydä rohkeasti lisätietoa. Vastaamme todennäköisesti nopeammin kuin osasit kuvitella.