CloudGuard Dome9

Julkisen pilven tietoturvallisuuden vahvistaja

Pilviympäristöt ovat dynaamisia. Tietoturvan tulee aktiivisesti huolehtia pilvipalveluiden ja työkuormien suojauksesta nykyaikaisilta hyökkäyksiltä sekä mahdollistaa pilven ketteryys ja joustavuus.

Dome9 yksinkertaistaa pilven tietoturvaa, tarjoten visualisoinnin ja haluttujen tietoturva-asetusten pakotuksen johdonmukaisesti ja useille pilvipalveluntarjoajille samanaikaisesti.

Dome9 arvioi tietoturvallisuuden tasoa, etsii konfigurointivirheitä, mallintaa ja aktiivisesti pakottaa parhaita käytäntöjä tuotantoon, suojaa identiteettivarkauksilta ja tietohävikiltä pilvessä. Se on kattava ohjelmisto julkisen pilven tietoturvallisuuden hallintaan ja yhdenmukaisuuden orkestrointiin.

 Täydellinen näkyvyys ja kontrolli tietoturvaan

Turvaominaisuudet ovat tällä hetkellä käytettävissä AWS, Azure ja Google Cloud -palveluissa. Dome9 integroituu pilviin niiden natiivien API-rajapintojen kautta ja tarjoaa pilvipalveluntarjoajasta riippumattoman politiikanhallinnan pilvien omia työkaluja täydentämään.

Dome9 voidaan pakottaa parhaat politiikat kättöön yli tunnusten, projektien, alueiden ja virtuaaliverkkojen asettamien rajojen ja varmistaa, että pilvi-infrastruktuuri vastaa sille asetettuja vaatimuksia sekä noudattaa parhaita käytäntöjä – kaiken aikaa.

 •  Pilvipalveluiden ja -sovellusten hyökkäyspinta-alaa ei kasvateta
 •  Jatkuva vaatimustenmukaisuuden valvonta
 • Automaattinen virheellisten ja haitallisten konfiguraatioiden korjaus
 • Aktiivinen identiteettivarkauden ja tietohävikin suojaus
Dome 9 laptop
AWS logo
Hallitse turvallisuutta

AWS, Azure ja Google Cloud -alustoilla

Azure logo
Korjaa ja oikaise

väärät ja virheelliset konfiguraatiot

GCP logo
Suojaudu aktiivisesti

haavoittuvuuksilta ja hyökkäyksiltä

Näe mitä pilvessä tapahtuu, arvioi tietoturvan ”ryhtiä”,
korjaa väärät konfiguraatiot ja eliminoi riskit,
hallitse pilvipalomuureja ja pakota tietoturva-asetukset keskitetysti yhdestä hallinnointipisteestä.

CloudGuard Dome9 tarjoaa tehokkaat visualisointiominaisuudet, joilla saadaan älykäs näkyvyys ja tilannetietous verkon tietoturvan tasosta pilviympäristössä.
 • Automaattinen, ilman palveluihin asennettavia agentteja tapahtuva tietojen kerääminen julkisista pilvipalveluista
 • Suojattavien kohteiden automaattinen luokitus perustuen niiden ulkopuoliseen näkyvyyteen
 • Reaaliaikainen näkymä verkkotopologiaan ja tietojen kulkureitteihin

Hallitse vaatimustenmukaisuuden elinkaarta
ja standardeja — automaattisesta tietojenkeruusta
ja arvioinnista korjauksiin ja raportointiin.

CloudGuard Dome9 mahdollistaa jatkuvan vaatimustenmukaisuuden (compliance) valvonnan ja asetusten pakottamisen.
Automaattinen tietojen koostaminen mahdollistaa nopeampia vaatimustenmukaisuuden tarkistuksia ja tietoturva-auditointeja
Sisäänrakennettuja parhaiden käytäntöjen kokoelmia, joissa on yli 200 tarkistusta
Jatkuva monitorointi ja hälytykset poikkeuslöydöksistä

 

Suojaudu pääkäyttäjätunnusten väärinkäytöltä
ja identiteettivarkauksilta
hyödyntäen pilven natiiveja IAM-toimintoja.

Peukalointisuojaus mahdollistaa tietoturva-asetusten lukitsemisen, estäen tehokkaasti ei-toivotut konfiguraatiomuutokset.
 • Jatkuva pilvitilien valvonta ulkopuolisten muutosten varalta
 • Automaattinen asetusten palautusmahdollisuus viimeiseen tunnettuun tai hyväksyttyyn tilaan
 • Riippumaton valtuuttamattomien muutosten kolmannen osapuolen auditointi

Vahvista suojausta käyttäen pilveen
räätälöityä suojausteknologiaa, joka tarjoaa
tunkeutumiseneston, verkkoliikenteen visualisoinnin
ja käyttäjien ektiviteetin analysoinnin.

Dome9 mahdollistaa verkkoaktiviteetin sekä sisään/ulos -liikenteen visualisoinnin ja analysoinnin. Tämän toiminnon avulla liikenne ei-toivotuista lähteistä ja ei-toivottuihin kohteisiin voidaan tunnistaa. Myös aukot tietoturva-asetuksissa voidaan havaita nopeasti ja korjata jopa automaattisesti.

Verkkoliikenteen lokeja voidaan analysoida ja visualisoida sekä luoda niihin kohdistuvia kyselyitä. Dome9 sisältää vakiona monta vakiokyselyä ja lisäkyselyjä voidaan luoda graafisella kyselytyökalulla, joka pohjautuu Dome9:n Governance Specification Languageen (GSL).

Dome9 yhdistää pilvi-inventaarion sekä konfiguraatiotiedot reaalikaikaiseen valvontadataan useista lähteistä, ml. lukien VPC flow logs, CloudTrail, AWS Inspector sekä tunnetut uhkatietolähteet ja IP reputation / geolokaatiotietokannat. Näin voidaan paremmin visualisoida ja eriyttää havainnollisesti epäilyttävä liikenne normaalista liikenteestä.

 • lähes reaaliaikainen näkymys tapahtumiin
 • hienosäädetyt kyselyt tiettyihin tapahtumiin ja threat huntingiin
 • rikastettu kontekstuaalinen informaatio useista lokilähtiestä mahdollistaa nopean tiedonsaannin ja ymmärryksen siitä, mitä verkossa tapahtuu
Previous
Next

ota yhteyttä

Pyydä rohkeasti lisätietoa. Vastaamme todennäköisesti nopeammin kuin osasit kuvitella.